Thumbnail label

ودافون - vodafone

ودافون شرکت چندملیتی مخابراتی بریتانیایی است که دفتر ثبت شده آن در نیوبری ، برکشایر ، انگلیس واقع شده است و دفتر مرکزی آن در لندن ، انگلیس مستقر است. شرکت ودافون در بیش از 20 کشور فعالیت مستقیم دارد ...
Thumbnail label

اتصالات - Etisalat

اتصالات یک شرکت مخابراتی در امارات متحده عربی است که به ۱6 کشور، در آسیا خاورمیانه و افریقا خدمات مخابراتی و ارتباطاتی ارائه می‌دهد. مرکز اصلی اتصالات در ابوظبی است و دارای سه دفتر منطقه ای در ا ...